Utskifting av kjølemedium

 • Miljøkjølepatent

  Miljøkjølepatent

  1.WVCP-serien vedta lavtemperaturblandet kjølemiddel
  2.Miljøvennlig HFC blandet kjølemiddel, unntatt KFK/HCFK
  3. Systemet har ingen oljeblokkering og stabil driftsytelse
  4.Høy energieffektivitetsforhold
  5. Bredt utvalg av gjeldende kjølevannstemperatur
  6.Stor latent fordampningsvarme, rask avkjøling og tining
  7.Kompressoren har gode driftsforhold, stor lufttilførselskoeffisient, lav suge- og utløpstemperatur
  8. Sterk funksjon for selvkoordinering av kjølemediedrift.
  9. Dens kjemiske egenskaper er stabile, ikke-giftige og ikke-brennbare.